Jestem lekarzem      Nie jestem lekarzem
Dalej

Urotropina

Nazwa łacińska:

Methenaminum

Inne nazwy:

Urotropinum, Hexamethylentetraminum, Hexaminum, Metraminum, Formaminum, Sześciometylenoczteroamina, Heksamina, Metramina, Formamina

Gramatura i kod EAN:

10g 5 909 990 064 854
25g 5 909 990 064 861
50g  5 909 990 064 878

Nr pozwolenia:

13587

Zastosowanie:

Urotropina, zwana też Heksaminą lub Formaminą, to organiczny związek chemiczny, wielopierścieniowa amina trzeciorzędowa. Znalazła zastosowanie jako paliwo do podgrzewania potraw w warunkach polowych, substrat do produkcji żywic fenylowo-formaldehydowych, półprodukt do otrzymywania materiałów wybuchowych i kruszących, inhibitor korozji kwaśnych kąpieli trawiących i czyszczących. Także jako konserwant, dodatek do żywności (E239).

Substancja farmaceutyczna stosowana w celu odkażania przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenikając do różnych tkanek i płynów ustrojowych. W stosunku do nerek odznacza się niewielką toksycznością, co stanowi dużą zaletę. Istotne jest to, iż przy stosowaniu miejscowym pod wpływem kwaśnego potu uwalnia aldehyd mrówkowy, który hamuje rozwój bakterii powodujących przykrą woń potu, a także poraża aktywność gruczołów potowych, powodując znaczne zahamowanie wydzielania potu.

Surowiec farmaceutyczny wykorzystywany w recepturze aptecznej do sporządzania preparatów leczniczych, łączony w kompozycjach z innymi substancjami leczniczymi, jednak pozostałe składniki powinny być dobierane ze szczególną ostrożnością z uwagi na wiele niezgodności chemicznych oraz fizycznych, jakie może wywołać urotropina.